Lite Om Mig/ About me

Jag heter Beatrice och är en abstrakt konstnär, kan inte måla bilder, men det roliga är att det blir bilder ibland ändå. Sånt är spännande!!!

Färg, lekfullhet, frihet och kravlöshet är vad som är drivkraften i mitt målande. Färg, lekfullhet, frihet och kravlöshet är vad som är drivkraften i mitt målande. Jag målar ”i dur, inte i moll”, impulsivt och lekfullt. Använder helst akryl och sprayfärg då jag inte har tålamodet om det torkar långsamt. Jag letar efter, och använder, otraditionella medium för att få roliga effekter på duken: drar t ex med taggarna på en kökskniv för effekterna det ger, brer ut färg, använder roller etc, förutom de traditionella penslarna. Detaljer är inte min grej utan det är färgen jag fokuserar på. Jag målar både på duk och annat.

Kombinationen glas och färg är mycket intressant då färger är det första jag ser när jag tittar på något. När jag började med smyckestillverkning drogs jag till just glaspärlorna med dess underbara färger. Att smälta ihop större bitar för att se hur det ska bli är spännande. Än så länge har det resulterat i sk glastavlor. 

Av en tillfällighet tog jag en glasfusingskurs, efter den var jag helt såld på tekniken. Jag bestämmde mig för att göra mina smycken helt från grunden.

Först köpte jag en sk miniugn som placeras i en microvågsugn och började skapa ett smycke i taget. Efter ett tag fick jag investerat i en proffsugn som klarar större mängder åt gången och har kontrollerade temperaturkurvor.

Jag använder både diverse konstglas och fönsterglas (sk. floatglas), i kombination med andra produkter t.ex. silverlera.

My name is Beatrice and I am an abstract artist, can not paint pictures, 
but the funny thing is that there are pictures sometimes anyway. That kind
of thing is exciting !!! Color, playfulness, freedom and unpretentiousness are what are the driving
force in my painting. Color, playfulness, freedom and unpretentiousness are
what are the driving force in my painting. I paint "in major, not in minor",
impulsively and playfully. Preferably use acrylic and spray paint as I do not
have the patience if it dries slowly. I look for, and use, non-traditional
mediums to get fun effects on the canvas: for example, dragging the thorns
on a kitchen knife for the effects it gives, spreading color, using rollers,
etc., in addition to the traditional brushes. Details are not my thing but
it is the color I focus on. I paint both on canvas and other things.

I think the combination of glass and color is very interesting because colors are the first thing I see when I look at something. When I started with jewelry making, I was drawn to the glass beads with its wonderful colors. Melting bigger pieces to see how it will be is exciting. So far, it has resulted in so-called glass art. 

By chance I took a glassfusing course, after which I was completely sold to the technology. I decided to make my jewelry completely from scratch. 

First I bought a so-called mini-oven that was placed in a microwave oven and started to create a piece of jewelry at a time. After a while, I invested in a professional oven/kiln that can handle larger amounts at a time and has controlled temerature curves. 

I use both various art glass and window glass (eg float glass), in combination wiht other products eg silver clay. 

 


    
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)